5. ULIKE SLANKEMETODER

Det finnes ingen quick fix. Er det for godt til å være sant, er det gjerne det! Ned i vekt betyr loven med de 4 T`er: Ting Tar Tid og krever Tålmodighet.

Det finnes mange forskjellige slankemetoder. Den ene mer fantastisk og effektiv enn den andre!

Det finnes ingen lettvint slankemetode som virker!
I beste fall kan en slik slankemetode støtte den egentlige slankingen, nemlig med gode livstil­- og kostholdsvaner.

Fysisk aktivitet og hva vi putter i munnen må alltid stå sentralt når vi skal slanke oss.


Trivselsvekt er også viktig. Vi er ulikt "skrudd sammen" og idealløsninger finnes ikke.

Er det en følelse av at du har blitt for tung som preger deg, eller er det et eller annet ideal som påvirker deg til å slanke deg?

Har f.eks. legen din anbefalt deg å slanke deg, eller er det noe du har funnet på selv?
Gå noen runder med deg selv før du eventuelt setter i gang med slankingen.

Dess mer velfundert en slankeprosess er, dess større er sjansen for å lykkes.

Det som fungerer godt for en, behøver ikke bety at det fungerer like godt for en annen.
Vi er forskjellige og det finnes mange veier til Rom.
Felles for alle er at fysisk aktivitet og et godt kosthold er svært positivt.

Et virkelig godt hjelpemiddel på veien er Adipo Naturell fra Vitalica. Les om den her: https://vitalica.no/adipo-natu...