2. HØYT BLODTRYKK

Høyt blodtrykk er vanlig i mange situasjoner, men kan også være sykdomsrelatert.

Når blodtrykket er høyt når det ikke er forventet (fysisk aktivitet), snakker vi om sykdommen/ lidelsen høyt blodtrykk.
Også kalt hypertensjon.

Dette skyldes at motstanden i blodårene øker hvis disse er trange og hjertet må pumpe med større trykk for å presse blodet gjennom årene.

Høyt blodtrykk utvikles ofte i 30 -40 års alderen.
Kvinnenes blodtrykk øker mer enn hos menn.
Høyt blodtrykk kan skyldes arv (familiær disposisjon), røyking, kosthold, overvekt og fysisk aktivitet der alle er viktige forhold som påvirker blodtrykket.

Halvparten av alle europeere, og da også nordmenn, lider av for høyt blodtrykk.
Mange går med dette uten å være klar over dette og andre igjen som vet, men allikevel ikke gjør noe med det (EU-­rapport, 2006).

Under en fysisk eller psykisk belastning, vil blodtrykket stige.
Dette har derfor ingen ting med sykdommen/ lidelsen høyt blodtrykk å gjøre.