4. ERKJENNELSE ER VIKTIG

Dette er en periode mellom to markante livsfaser der både fysiologiske og psykologiske forhold endrer seg.

Fase 1: et aktivt seksualliv, virilitet, maskulinitet, energi, kreativitet, karriereutvikling og god fysikk.
Overgangsperiode med tilpassing til den neste livsfasen.

Fase 2: kanskje bestefar, mindre seksuell aktivitet og svakere tegn på maskulinitet og styrke.
Kroppen forandrer seg mye. Blir betraktet som på avgang i arbeidslivet og derfor mindre interessant.

Tilpassingen til fase 2 kan være svært tøff og vanskelig. Vita maskulin kan bidra positivt under denne tilpassingen.