3. SYMPTOMER SOM KAN VRE TEGN P SYKDOM I LEVEREN

3. SYMPTOMER SOM KAN VÆRE TEGN PÅ SYMDOM I LEVEREN

Siden leveren har så mange funksjoner, er det mye som kan rammes ved sykdom og skade. Det er derfor også mange ulike symptomer på at leveren ikke fungerer

Mange symptomer kan også være tegn på sykdom andre steder i kroppen.

Likevel kan man generelt si at disse tegnene kan være tegn på sviktende leverfunksjoner:

  1. - Smerter i øvre, høyre del av magen, kvalme og oppkast
  2. - Gulsott
  3. - Væskeansamling i buken
  4. - Rødme på håndflatene
  5. - Forstørrede brystkjertler
  6. - Små karnøster i huden, særlig på brystkassen
  7. - Forlenget blødningstid eller stadig lettere å få blåmerker

Imidlertid starter ofte sykdommene med mer udefinerbare symptomer som trøtthet, slapphet og vekttap eller generelt en svekket allmenntilstand.