4. SYKDOMMER SOM PVIRKER LEVEREN

4. SYKDOMMER SOM PÅVIRKER LEVEREN

Det finnes flere leversykdommer. Dette er noen:


Fettlever og fibrose

Skade på leveren deles gjerne i flere stadier og kan være forårsaket av mange ulike sykdommer og tilstander.

Første stadium er fettlever, en skade det er mulig å gjøre noe med, såkalt reversibel skade på leveren. Hvis man fjerner årsakene som førte til fettlever, kan skadene på leveren gå tilbake. Vanlige årsaker er basert på livsstil, eksempelvis kosthold og overvekt.

Andre stadium er fibrose, der en betennelsestilstand fører til dannelsen av arrvev i leveren. Tredje og mest alvorlige stadium er skrumplever.


Skrumplever

Skrumplever betyr at leveren er alvorlig skadet og kan ikke repareres. Skaden har medført at mye av leverens vanlige vev er erstattet med bindevev og dermed ikke klarer å gjøre de oppgavene i kroppen som den skal. Mer enn halvparten av alle tilfeller skyldes langvarig og høyt inntak av alkohol, men det finnes også andre årsaker som for eksempel kronisk virusinfeksjon og visse immunologiske sykdommer. Langvarig overvekt med fettlever kan også gi opphav til skrumplever.


Hepatitt

Hepatitt betyr betennelse i leveren, etter hepar, (latin for lever). Det finnes flere typer virushepatitter, som deles i A, B, C, D og E. Det finnes også andre type hepatitter som ikke skyldes virus, men som skyldes blant annet alkoholoverforbruk og autoimmune sykdommer (Autoimmune sykdommer oppstår som følge av at kroppen feilaktig starter å produsere antistoff som angriper kroppens egne friske celler og vev - om igjen og om igjen).


Leverskade på grunn av forgiftning

I Norge ser vi også ofte leverskader som skyldes skadelige stoffer. Slik påvirkning kan være akutt, for eksempel ved forgiftning med paracetamol eller andre medikamenter eller sopp. Det kan også være en kronisk påvirkning, som ved langvarig alkoholmisbruk eller eksponering for tungmetaller.