3. PSYKISKE REAKSJONER

Det er vanlig med ulike reaksjoner i overgangen mellom ungdommen sin virilitet og begynnende alderdom.

Det er vanlig med ulike reaksjoner i overgangen mellom ungdommens virilitet og begynnende alderdom.
Noen kan kjenne panikk, forvirring, angst eller apati.

De første symptomene på aldring har meldt seg og kan være vanskelige å akseptere.
Dette kan gi seg utslag med plutselig jobb/ karriereskifte, kjøp av dyre "leketøy" som motorsykkel, sportsbil eller racerbåt, større reiser, nye hobbyer og så videre.

Det er typisk for menn å konkurrere og sammenligne seg med andre menn. Når konkurransen og sammenligningen ikke lenger gir seier, kan dette fremskynde midtlivskrisen.

Den viktigeste erkjennelsen er å se at en skal over en bro mellom to livsfaser og at den ny fasen også kan inneholde mye positivt.