6. GALLEBLREN

6. GALLEBLÆREN

Galleblæren er et pæreformet hulorgan som mottar og lagrer galle og tømmer den ut i øvre del av tolvfingertarmen etter behov.

Gallen er flytende og hjelper kroppen til å fordøye fet mat.
Etter at en har spist, vil kroppen begynne fordøyelsesprosessen.
Galleblæren trekker seg da sammen og galle tømmes ut i tarmhulen via gallegangen.

Galleblæren er forbundet med gallegangene og ligger inntil leverens nedre bakflate.

Galleblæren er ikke livsnødvendig, og den blir ofte fjernet kirurgisk i forbindelse med for eksempel operasjon av gallestein.

Gallestein er steinlignende dannelser i galleblæren eller gallegangene.
Gallen er en saltholdig løsning som nesten alltid holder seg flytende.
Men det kan oppstå situasjoner der gallen tykner og danner gallesteiner.
Nesten halvparten av alle nordmenn har gallesteiner, men disse ligger i selve galleblæren og skaper ingen problemer.
Det er når gallesteinene kommer iver i gallegangen at de skaper en sterk smerte som kalles gallekolikk.
Gallesteinene kan fjernes. Imidlertid kan dette bli et så omfattende problem at en i stedet velger å fjerne galleblæren.

Galleblæren er underordnet leveren.
Dette betyr at galleblæren påvirkes av tilstanden til leveren og at den vil nyte godt av at også leveren blir renset og balansert.

Selv om en har fått fjernet galleblæren, er det allikevel svært positivt med rens og balansering av leveren.