3. FYSISK AKTIVITET

Bare det å bevege seg, er svært viktig for å få energi og overskudd!

* Vi mennesker er skapt for å røre på oss.
* Dess mer vi beveger oss, dess sterkere blir vi.
* Dess sterkere vi blir, dess bedre helse får vi.
* Dess bedre helse, dess mer energi og overskudd får vi også.

Den beste fysiske aktiviteten er en kombinasjon av styrke og kondisjon.
* Med styrketrening vil skjelett og muskulatur bli bedre.
* Med kondisjonstrening vil hjerte-­ og lungekapasiteten bli bedre.

Det er en god start å begynne med en uforpliktende gåtur, og så bygge opp den fysiske aktiviteten etter hvert.