10. ANTIOKSIDANTER OG KREFT

Antioksidanter beskytter cellene i kroppen vår mot frie radikaler.

Frie radikaler er skadete oksygenmolekyler som vi enten produserer selv eller som omgivelsene skaper.
Frie radikaler kan blant annet føre til kreft.

Mennesket kan håndtere en viss mengde med frie radikaler.
Men blir det for mye, kan dette skade oss.
Blant annet gjelder dette arvestoffet vårt, DNA.
Dette kan gi mutasjoner (plutselige endringer i et gen eller kromosom).
For mange mutasjoner kan gi kreftceller.
Røyking, forurensning, stress og stråling øker kroppens egenproduksjon av frie radikaler.
Gjennom kosthold og kosttilskudd, kan vi kvalitetssikre oss en økt mengde antioksidanter som vi tar til oss.