1. HVA ER IMMUNFORSVARET?

Immunforsvar er vårt forsvar overfor biologiske fremmedelementer (bakterier, virus, parasitter og lignende).

Immunforsvar blir også kalt immunsystemet.

Ulike "spesialister" bruker også begrepene her om hverandre. Det kan derfor være lurt å kikke litt nærmere på styrke og immunforsvar.
Knapt noen løfter er mer vidløftige og mange enn de som i reklamen lover mer styrke og bedre immunforsvar.

Å bygge styrke betyr å bedre immunforsvaret for å få bedre forsvar mot de biologiske fremmedelementene.

Immunforsvaret deles i en ytre og en indre del.