3. IMMUNFORSVARETS INDRE DEL

Den indre delen består først og fremst av de hvite blodlegemene i blodet.

De biologiske fremmedlegemene som passerer vårt ytre immunforsvar
blir raskt møtt med vårt medfødte immunforsvar.
Da vil de hvite blodlegemene angripe.

Det indre immunforsvaret deles inn i to deler, det ene er vi født med og det vi tilegner oss gjennom livet, kalles det ervervede.

Dersom vi har blitt angrepet av et bestemt fremmedlegeme tidligere,
er det en stor mulighet for at kroppen kjenner igjen dette og vet hvordan det skal utryddes.
Da angriper de hvite blodlegemene med antistoffer (giftstoffer) for å utrydde fremmedlegemene.
Ellers kan de hvite blodlegemene drepe fremmedlegemene ved å spise dem.

I tillegg til de hvite blodlegemene er også fagocyttene svært viktige.
Fagocyttene dannes i beinmargen fra stamceller og blir til ulike biokjemiske substanser.
Disse angriper celler de ikke kjenner igjen og celler det er noe galt med (for eksempel virusinfiserte celler og kreftceller).
Vanligvis svelger fagocyttene fremmedlegemene dersom de klarer det slik at de bryter fremmedlegemene ned og ødelegger de.