3. VANLIGE SYMPTOMER

En kvinne som er plaget under overgangsalderen, har en hormonell ubalanse som kan føles belastende.

Dette er de vanlige fysiologiske og psykiske symptomer på overgangsplager:

Fysiologiske:
* Svetteanfall
* Flammeutslett, spesielt i ansikt og halsparti
* Uregelmessig menstruasjon
* Tørr skjede
* Treg avføring og/ eller mye tarmluft


Psykiske:
* Variabelt humør, til dels store humørsvingninger
* Glemsom og forvirret
* Sårbar, irritabel og oppfarende
* Søvnløshet, urolig søvn, mareritt.


Det viktigste symptomet på overgangsplager, er at hver kvinne er helt unik.
Det er store variasjoner både i omfang og lengde på de opplistede symptomene fra kvinne til kvinne.