9. ENDRET MANNSROLLE

Mannens rolle i forhold til partner har endret seg dramatisk og skapt mye usikkerhet hos menn i overgangsalderen.

Kvinnene er stadig oftere flinkere på skolen og tar de beste jobbene fra mennene.
Kvinnene vil derfor gradvis tjene mer enn mennene.
Kvinnene har blitt mer seksuelt aktive og pågående.


Rollespillet mellom menn og kvinner har endret seg de siste årene, og mange menn er usikre.
Menn må få anledning til å tilpasse seg sin nye rolle mer langsomt og kvinner må være tålmodige.


Det er flere ting som kan utløse selve midtlivskrisen: Arbeidsløshet med tap av selvrespekt og respekt fra andre.
Kanskje partneren har en stabil og godt betalt jobb.
Endret rolle fra å være forsørger til å bli forsørget!
Ens eget mannsideal, gjerne faren, dør. Sykdom hos seg selv eller andre.
Udødelig styrke svikter.
Utroskap hos partneren.
At ungene flytter hjemmefra.


Mange begynner å tenke på om de har nådd målene de satte seg i ungdommen.
Følelsen av at de ikke er udødelige og at det kanskje ikkje er så mye tid igjen til å nå målene og realisere drømmene, trenger seg på hos mange middelaldrende menn.
Midten av førtiåra kan inneholde en ganske lang periode der presset fra frustrasjon, utrygghet og illusjoner som brister, øker mer og mer.