Bestill nå, få halvpris på første pakke!

,-

Ja, jeg har lest og er over 18 år.

Vitalica garanterer for at du til en hver tid får den produktkvalitet, den informasjon og den kundeservice som du er forespeilet. Vi garanterer også at vi skal strekke oss så langt som mulig, om ønskelig.

Det er enkelt og trygt å bli kunde og bli værende kunde hos oss i Vitalica. Det er også enkelt å melde seg ut om du måtte ønske det, men det må også stilles noen betingelser til deg som kunde: 

Du må være minst 18 år for å kunne bestille hos Vitalica.

Det er kun mulig å bestille en prøvepakke per person per gang. Ønsker du flere produkter, bestiller du neste prøvepakke når du har blitt registrert med ordinær pakke på det forrige produktet, dvs. når første ordinære faktura på første produkt er betalt.

Du kan ikke komme tilbake og bestille samme prøvepakke senere når du allerede har mottatt en prøvepakke av det aktuelle produktet.

Når du har bestilt prøvepakken, blir du oppført som abonnent. Gir du oss ikke beskjed, mottar du da neste pakke som presisert på bestillingen og i prøvepakken.

Om du ikke ønsker å abonnere, gir du oss beskjed innen 14 dager etter at du fikk prøvepakken.

Faktura med forfall per 14 dager følger alle pakker.


<< Tilbake til Biblioteket

9. ENDRET MANNSROLLE

Mannens rolle i forhold til partner har endret seg dramatisk og skapt mye usikkerhet hos menn i overgangsalderen.

Kvinnene er stadig oftere flinkere på skolen og tar de beste jobbene fra mennene. Kvinnene vil derfor gradvis tjene mer enn mennene. Kvinnene har blitt mer seksuelt aktive og pågående.

Rollespillet mellom menn og kvinner har endret seg de siste årene, og mange menn er usikre. Menn må få anledning til å tilpasse seg sin nye rolle mer langsomt og kvinner må være tålmodige.

Det er flere ting som kan utløse selve midtlivskrisen: Arbeidsløshet med tap av selvrespekt og respekt fra andre. Kanskje partneren har en stabil og godt betalt jobb. Endret rolle fra å være forsørger til å bli forsørget! Ens eget mannsideal, gjerne faren, dør. Sykdom hos seg selv eller andre. Udødelig styrke svikter. Utroskap hos partneren. At ungene flytter hjemmefra.

Mange begynner å tenke på om de har nådd målene de satte seg i ungdommen. Følelsen av at de ikke er udødelige og at det kanskje ikkje er så mye tid igjen til å nå målene og realisere drømmene, trenger seg på hos mange middelaldrende menn. Midten av førtiåra kan inneholde en ganske lang periode der presset fra frustrasjon, utrygghet og illusjoner som brister, øker mer og mer.

 

 

9. ENDRET MANNSROLLE Mannens rolle i forhold til partner har endret seg dramatisk og skapt mye usikkerhet hos menn i overgangsalderen. Les mer

OVERGANGSALDER FOR MENN Les mer

1. HAR MENN OVERGANGSALDER? Ja, menn har faktisk det! Medisinsk betinget, akkurat som for kvinner. Les mer

2. ULIKT FOR MANN OG KVINNE Mannen og kvinnen opplever gjerne overgangsalderen ulikt. Les mer

3. PSYKISKE REAKSJONER Det er vanlig med ulike reaksjoner i overgangen mellom ungdommen sin virilitet og begynnende alderdom. Les mer

4. ERKJENNELSE ER VIKTIG Dette er en periode mellom to markante livsfaser der både fysiologiske og psykologiske forhold endrer seg. Les mer

5. KROPPEN ENDRER SEG Les mer

6. TESTOSTERON ER VIKTIG Mannen har et kjønnshormon, testosteron. Les mer

7. POTENS Mange middelaldrende menn opplever sviktende potens og kanskje spesielt ereksjonssvikt. Les mer

8. MANNENS SELVBILDE Et bilde på maskulinitet fra tidlig alder, inneholder muskler, potens og styrke. Les mer

9. ENDRET MANNSROLLE Mannens rolle i forhold til partner har endret seg dramatisk og skapt mye usikkerhet hos menn i overgangsalderen. Les mer

10. DET ER HJELP Å FINNE Les mer