3. HØYT BLODTRYKK, SYMPTOMER OG BEHANDLING

Høyt blodtrykk (hypertensjon) deles i to typer: Essensiell hypertensjon og sekundær hypertensjon.

Essensiell hypertensjon:
Utbredelse:
cirka 90 % av tilfellene.
Årsaker:
Røyking, overvekt, alkohol, dårlig kosthold, arv, stillesittende liv og mye stress.


Løsning: Ved å endre på disse faktorene, vil ofte blodtrykket stabilisere seg.
Ved noe forhøyet blodtrykk, kan daglig inntak av kanel og kiwi hjelpe.
Det er også viktig å begrense inntaket av salt.
La en lege vurdere annen behandling i tillegg.Sekundær hypertensjon:

Utbredelse:
ca. 10 % av tilfellene.
Type:
Dette er mer alvorlig enn essensiell hypertensjon.
Årsaker:
medfødt innsnevring av hovedpulsåren, nyresvikt, binyresykdommer, svangerskapsforgiftning, bruk av spesielle medikamenter f.eks. p­-piller med østrogen og lignende, og store inntak av lakris.
Selvsagt spiller også livsstil inn, slik som røyking, overvekt, alkohol, dårlig kosthold, arv, stillesittende liv og mye stress.
Behandling:
Starter med endret livsstil.
Så kan ulike typer blodtrykksregulerende medikamenter hjelpe, bl.a. diuretika, betablokkere, vasodilaterende midler og kalsiumantagonister.
Noen ganger vil det også være aktuelt å kombinere flere av disse medikamentene for å oppnå best mulig effekt.
La en lege vurdere behandling av dette.