Kundeservice

Ekte norsk helsekost gir merkbar forskjell

Det finnes mange tilbud med skjulte betingelser for kundene, gjerne med liten skrift... Slik er det ikke hos Vitalica. Ingen liten skrift, ingen skjulte betingelser.
Du kan slutte akkurat når du vil.
Om vi har klargjort neste forsendelse, kan du enkelt stoppe pakken om det lar seg gjøre. Om ikke, kan du returnere den i posten. Du betaler da returporto og alt er greit.

 Det er med positive opplevelser og ikke med tvang at vi vil ha deg som kunde i Vitalica.


Besøksadresse:  Vikegata 25, 6150 Ørsta

Postadresse: Postboks 107, 6151 Ørsta

Telefon:  70 06 80 01

E-post:  kundeservice@vitalica.no

 

Angrefrist og retur

Spesielt viktig for deg som kunde, er angrefristloven. Denne gir deg automatisk 14 dager full returrett fra du mottar den første pakken fra oss, så lenge du har handlet over nettet og ikke fra et fast utsalgssted (butikk). Du må imidlertid returnere varen i salgbar stand for at angrefristen skal gjelde. Du får altså ikke returnert en vare om en eller flere bokser er åpnet, emballasjen er skadet eller andre forhold som gjør at vi ikke kan få solgt varen videre til andre kunder om du vil benytte deg av din angrefristrett.

Du kan når som helst avslutte et kundeforhold hos oss og returnere pakken, så lenge innholdet er i salgbar stand til andre. Dette betyr jo at det er angrefristmuligheter i Vitalica hele tiden! Det er bare å returnere pakken med produkter som vi kan selge videre, så opphører ditt kundeforhold hos oss. Når vi har godskrevet en retur, bortfaller også eventuelle økonomisk krav til returen.

Skylder du for andre pakker som du ikke har returnert, blir disse kravene stående. Har du penger til gode hos oss, blir disse utbetalt omgående når vi har registrert tilbakereturene eller eventuelle innbetalinger via filoverføringer mellom bankene.

 

Betingelser

Vitalica garanterer for at du til en hver tid får den produktkvalitet, den informasjon og den kundeservice som du er forespeilet. Vi garanterer også at vi skal strekke oss så langt vi kan etter dine ønsker.

Det er enkelt og trygt å bli kunde og bli værende kunde hos oss i Vitalica. Det er også enkelt å melde seg ut om du måtte ønske det, men det må også stilles noen betingelser til deg som kunde:

Du må være minst 18 år for å kunne bestille hos Vitalica.

Det er kun mulig å bestille en prøvepakke per person per gang. Ønsker du flere produkter, bestiller du neste prøvepakke når du har blitt registrert med ordinær pakke på det forrige produktet, dvs. når første ordinære faktura på første produkt er betalt.

Du kan ikke senere bestille samme prøvepakke når du allerede har mottatt en prøvepakke av det aktuelle produktet.

Når du har bestilt prøvepakken, blir du oppført som abonnent. Gir du oss ikke beskjed, mottar du da neste pakke som presisert på bestillingen og i prøvepakken.

Om du ikke ønsker å abonnere, gir du oss beskjed innen 14 dager etter at du fikk prøvepakken.

Faktura med forfall per 14 dager følger alle pakker.

 

Naturlige produkter

Vi kan forklare dette nærmere ved å se på den organiske og uorganiske kjemien, som mange har lært om på skolen.

Alt er bygget opp gjennom grunnstoffer. I det periodiske systemet, der alle grunnstoffer er systematisert, finner vi i dag 118 grunnstoffer.
I den organiske kjemien, finnes bare 3 av disse grunnstoffene: hydrogen, oksygen og karbon.

Vi sier derfor at i alt levende, enten dette er planter eller dyr, er det organisk materiale basert på disse 3 grunnstoffene.
Organiske produkter er derfor det samme som naturlige produkter, og er bygget på de samme 3 grunnstoffene: hydrogen, oksygen og karbon.

Mye medisin og kosttilskudd er basert på helt andre grunnstoffer enn disse 3. Da snakker vi om syntetiske eller uorganiske preparater.
Det er vår oppriktige mening at organiske og naturlige preparater, bygget på samme lest som naturen selv, er å foretrekke fremfor syntetiske og uorganiske.
Det er en stor mulighet for at kroppen lettere forstår og tar i bruk det vi selv er bygget opp av.

I Vitalica finner du organiske, naturlige produkter.

 

Norskprodusert

Dette kan lett oppfattes som unødvendig patriotisme, og det er ikke meningen!
Men det er viktig at produkter og resepter er norske fordi ulike klimatiske forhold krever ulike resepttilpasninger.

En person i Norge trenger andre mengder av ulike byggestener og næringsstoffer enn en som bor i andre klimatiske soner.
Vi har blant annet langt mer mørketid og kulde enn en som bor i sydligere strøk.
Nettopp derfor fastsetter norske myndigheter anbefalinger for mengder inntak av næringsstoffer daglig, såkalte referanseverdier basert på vi som bor her.
Disse blir også endret når ny forskning tilsier det, eller at klimaforholdene endres vesentlig.

For deg som kunde er det derfor trygghet i at produktene fra Vitalica er produsert i Norge av norske produsenter med høy faglig kompetanse og tette relasjoner til norske myndigheter,
og at reseptene våre hele tiden tilpasses det optimale for norske forhold.

 

Priser

For å gi deg en mulighet til å prøve, gir vi halv pris på alle prøvepakkene. Også våre ordinære pakkepriser er gode.

TOTALPAKKEN (Villosa og Multi+): Prøvepakke for de første 12 ukene: kr. 399,- (inkl. mva, frakt og ekspedisjon). Ordinær pakkepris pr. 12 uker: kr. 798,- (inkl. mva, frakt og ekspedisjon)

VILLOSA: Prøvepakke for 12-ukers kuren: kr. 249,- (inkl. mva, frakt og ekspedisjon). Ordinær pris pr. 12 uker: kr. 498,- (inkl. mva, frakt og ekspedisjon)

MULTI+: Prøvepakke for 12-ukers kuren: kr. 249,- (inkl. mva, frakt og ekspedisjon). Ordinær pris pr. 12 uker: kr. 498,- (inkl. mva, frakt og ekspedisjon)

MONSUN CLEAN leverrens: Prøvepakke for 12-ukers kuren: kr. 170,- (inkl. mva, frakt og ekspedisjon). Ordinær pakkepris pr. ordinær 12-ukers kur: kr. 340,- (inkl. mva, frakt og ekspedisjon)

VITA MASKULIN: Prøvepakke for de første 4 ukene: kr. 249,- (inkl. mva, frakt og ekspedisjon). Ordinær pakkepris pr. måned: kr. 498,- (inkl. mva, frakt og ekspedisjon)

VITA FEMININ: Prøvepakke for de første 4 ukene: kr. 249,- (inkl. mva, frakt og ekspedisjon). Ordinær pakkepris pr. måned: kr. 498,- (inkl. mva, frakt og ekspedisjon)

ADIPO NATURELL: Prøvepakke for den første 8 ukers perioden: kr. 279,- (inkl. mva, frakt og ekspedisjon). Ordinær pakkepris pr. 8 uker: kr. 558,- (inkl. mva, frakt og ekspedisjon)

RELAX NATURELL: Prøvepakke for den 8 ukers perioden: kr. 329,- (inkl. mva, frakt og ekspedisjon). Ordinær pakkepris pr. 8 uker: kr. 658,- (inkl. mva, frakt og ekspedisjon)

DERMA SUNN HUD: Prøvepakke for den 4 ukers perioden: kr. 199,- (inkl. mva, frakt og ekspedisjon). Ordinær pakkepris pr. 4 uker: kr. 398,- (inkl. mva, frakt og ekspedisjon)