Om oss

VITALICA er et 100 % norsk firma.

VITALICA er et 100 % norskeid firma. Både reseptutvikling, produksjon, kundekontakt og all drift skjer i Norge. Dermed bygger VITALICA all kunnskap på norske forhold, både når det gjelder marked, mennesketyper, klima og regler.

VITALICA tilbyr utvalgte helsekostprodukter. Med stor konsentrasjon på få produkter, kan VITALICA hele tiden ligge i front når det gjelder kunnskap, utvikling og presentasjon innen sitt felt.

VITALICA omsetter sine produkter i direkte kontakt med kundene. Dette gir kundene den beste kjennskap, trygghet og kunnskap og ofte bedre enn om produktene hadde vært omsatt gjennom telefonsalg, dagligvarebransje, apotek eller helsekostkjeder. Dessuten gir dette en bedre pris for kundene.

VITALICA betrakter sine kunder enkeltvis og ikke som en av mange. Dermed vil hver og en få den oppfølging og hjelp kunden måtte trenge, både i faglige og i praktiske spørsmål.

VITALICA er konstant i utvikling, men blir i dag betraktet som en ledende aktør i sitt marked.

VITALICA holder til i moderne lokaler i Ørsta på Sunnmøre.