4. BEHANDLINGSFORMER

Overgangsplagene kan være så belastende at en søker medisinsk hjelp.

Skolemedisinsk behandling har gjerne vært syntetisk østrogen eller syntetisk østrogen i kombinasjon med syntetisk progesteron.


Det er som regel bare kvinner som har fjernet livmoren som bruker rent østrogen.
Kvinner med intakt livmor bruker gjerne en kombinasjon av østrogen og progesteron dersom de skal ha en hormonerstatning.
På det meste har over 100 000 norske kvinner brukt syntetisk østrogen.


Nyere forsking viser at inntak av østrogen langt fra er så enkelt og ukomplisert som tidligere antatt.
Det er påvist en rekke bivirkninger med dette.
Naturpreparater blir stadig mer brukt som alternativ til syntetisk østrogen.