5. LEVERKREFT

5. LEVERKREFT

Kreft er en tilstand der noen av kroppens celler er forandret slik at de vokser ukontrollert og uordnet.

Kreft er en tilstand der noen av kroppens celler er forandret slik at de vokser ukontrollert og uordnet.
De vokser raskere enn normale celler og kan fortrenge og ødelegge de normale strukturene i kroppen.
Hvis en ikke klarer å få kreften under kontroll, kan den spre seg til andre deler av kroppen.

Kreftsykdommer kan oppstå i alle kroppens organer.

Kreft som opprinnelig har sitt utspring i leveren, er sjelden.
De fleste krefttilfellene i lever skyldes spredning fra kreft i andre organer.
Kreft som starter i leveren er nesten alltid knyttet enten til kronisk sykdom i lever eller i galleveiene.
Menn over 40 år utgjør den største gruppen med leverkreft, spesielt blant de formene hvor kreften ikke skyldes spredning fra andre organer.


Symptomer
Hvordan sykdommen arter seg kan variere. Ulike kreftformer kan også gi litt forskjellige sykdomsbilder.
Typiske sykdomstrekk er følelsen av at noe er galt, at en er trøtt og slapp, har nattesvette, frysninger og lett feber.
Magesmerter eller tyngdefornemmelse fra øvre del av magen forekommer.
Dårlig appetitt og vekttap er vanlig.
Gulsott kan forekomme, dvs. at en er gulere i huden enn vanlig eller at hviten på øynene er blitt gul.
Avføringen blir ofte blek/hvit og fettglinsende ved leversykdom. Urinen kan bli markant mørkere.
Hvis leverkreften skyldes spredning fra et annet organ, kan sykdomsbildet være dominert av symptomer og tegn som skriver seg fra hovedsvulsten.


Behandling
Hvilken behandling som er aktuell, avhenger av hvor langt kreften har kommet og hvilken type leverkreft det er snakk om.

Cellegiftbehandling og strålebehandling har forholdsvis liten virkning ved leverkreft.

Det kan være aktuelt med innsprøytning av alkohol (etanol) i svulsten. Dette helbreder ikke leverkreften, men kan bremse utviklingen betraktelig.

Levertransplantasjon utføres svært sjeldent ved leverkreft. Dette skyldes at undersøkelser har vist at det å få en ny lever ikke forbedrer leveutsiktene.
Av dem som får ny lever, vil 2 av 3 få kreft også i den nye leveren.

Leveren er et svært blodrikt organ, og dette gjør leverkirurgi vanskelig.
Ofte vil det også være mange små svulster når kreften oppdages.
Disse er ofte umulige å oppdage med undersøkelsesmetodene vi har i dag.
Selv om en da fjerner en svulst, vil svært ofte flere dukke opp andre steder i leveren.
Enkelte tilfeller av leverkreft, spesielt dem som oppdages tidlig, kan likevel behandles og kanskje helbredes ved kirurgi hvor man fjerner den syke delen.

Et stort problem ved flere former for leverkreft er opphopning av galle. Kreften tilstopper utførselsgangene for galle fra leveren til tarmen.
Når gallen blir stående i leveren, farges huden gul, gir kløe og gir kvalme.
Opphopningen av galle kan behandles, enten med medisiner eller ved å legge inn et "avløpsrør" fra gallegangen og ut i tarmen.


Prognose
Som ved all kreft, er det viktigste for helbredelse tidlig diagnose og rask behandling.
Er kreften kommet for langt til at helbredelse er mulig, vil det være personavhengig når det gjelder overlevelse.
Både typen leverkreft og ens egen generelle helse og innstilling er viktig.
En sunn livsstil med mosjon, riktig kosthold og en positiv innstilling vil kunne gjøre kampen mot kreften lettere.

Dessverre er det likevel slik at halvparten av dem med leverkreft ikke overlever ett år fra tidspunktet når man oppdager sykdommen.
Kirurgi og behandling med medisiner kan forlenge overlevelsen noe, og i noen få tilfeller kan kirurgi helbrede lidelsen.
Det finnes behandling, både med medisiner og kirurgisk, som kan lindre plagene og gjøre forløpet lettere.

Kilde: NHI.no