5. LAVT BLODTRYKK

Lavt blodtrykk betyr at trykket inne i blodårene blir for lavt.

Lavt blodtrykk er en lidelse eller sykdom når blodstrømmen til hjernen er så lav at en føler seg svimmel og kanskje også besvimer.
Lavt blodtrykk som sykdom kalles hypotensjon.

Lavt blodtrykk er ikke en sykdom når du:
* hviler
* reiser deg for raskt fra en stol og føler et plutselig blodtrykksfall med svimmelhet og slapphet. Dette går som regel raskt over.
* drikker mye kaffe eller te med mye koffeinlignende stimuli, og så plutselig stopper med dette, kan du gjerne oppleve nedsatt blodtrykk og ofte hodepine.
* lavt blodtrykk kan være en bivirkning av ulike medikamenter, blant annet antidepressive og blodtrykkssenkende medikamenter.
* lavt blodtrykk kan også være en bivirkning hos diabetikere,
* etter et stor blodtap
* etter et hjerteinfarkt eller binyresvikt.

Behandling av for lavt blodtrykk er individuelt, avhengig av hvilke årsaker dette skyldes.
Det er viktig med jevnlig legekontroll og at blodtrykket måles hyppig.