6. HVORFOR ER DETTE SÅ VANSKELIG?

Overgangsplager for kvinner får ofte en lavere prioritet av flere grunner:

Kvinnerelaterte sykdommer og lidelser betraktes ofte med en lavere status enn de mer mannsrelaterte.
Derfor har det blitt forsket lite på dette og medvirke til et lavere kunnskapsnivå.
Derfor finnes det også få alternativer som effektivt stopper eller merkbart avgrenser omfanget av overgangsplager.


Kvinner ”lider ofte i det stille” i stedet for å stå frem med sine plager.
De tar kontakt med lege først når plagene har blitt uutholdelige.
Da aksepterer en lettere den medisinen leger alltid har kjent til og anbefalt: enten et rent østrogenpreparat eller et kombinasjonspreparat av østrogen og progesteron.


WHI­-undersøkelsen har på mange måter avdekket toppen av et isfjell uten å komme med løsninger på problemet.
Fremdeles blir det skrevet ut hormonpreparater basert på østrogen alene eller østrogen sammen med progesteron, til tross for dokumenterte skadevirkninger.