4. MEDISINER KAN PÅVIRKE POTENS

Ulike medisiner kan gi psykiske eller fysiske potensproblemer.

Inntak av medisiner kan altså påvirke mannens potens.
Men dette er høyst individuelt. Det finnes ingen medisiner som fører til seksualitetsavgrensninger for alle.

Noen grupper medikamenter gir oftere seksuelle bivirkninger enn andre, bl.a.  ­ blodtrykksenkende medikamenter,
ulike preparater mot depresjoner, magesårmedikamenter, betennelsesdempende medikamenter, 
medikamenter for høyt kolesterolnivå, cellegift og epilepsipreparater.

Er du usikker på om et eller flere av de medikamentene du bruker har potensreduserende effekt, er det viktig å ta dette opp med lege.