9. DHEA OG KREFT

Forsking har vist at DHEA deltar aktivt i å forhindre utviklingen av og omfanget av en rekke typer kreft.

DHEA bidrar til å hindre utviklingen og økningen av enzymet G6PD (Glykose­6­fosfat­dehydrogenase).
Dette enzymet har en medvirkende rolle når celler løper løpsk, dvs. at kreftceller etableres.

Dr. Arthur Schwartz ved Tempel University i USA har funnet at DHEA beskytter forsøksdyr mot flere typer kreft, blant annet brystkreft, lungekreft, tykktarmskreft, leverkreft, hudkreft og lymfekreft.
Utvikling av brystkreft på forsøksdyr ble redusert med 73 % med DHEA i foringen.
Av forsøksdyr som fikk tradisjonell kreftbehandling, utviklet 95 % kreft.
Tilsvarende fikk bare 27 % kreft når det ble brukt DHEA i behandlingen.
Dessuten var svulstene færre og langt mindre hos disse.