2. HVA ER MUSKLER

En muskel består av vev og muskelceller. Muskulatur er den totale muskelmassen i kroppen.

En kroppscelle består av en kjerne med et område rundt som blir kalt cytoplasma.

Det spesielle med muskelceller er at de har proteinfibre i dette cytoplasmaet.
Disse proteinfibrene gjør det mulig for muskelcellene å trekke seg raskt sammen.

Denne egenskapen skaper energi og gjør oss i stand til å bevege oss, dog sammen med de indre organene, deler av skjelettet og senene.

Den motsatte prosessen, der muskler har vært slitne lenge og bøyde slik at muskelcellene raskt må trekke seg ut og fra hverandre, kalles kramper.