8. MANNENS SELVBILDE

Et bilde på maskulinitet fra tidlig alder, inneholder muskler, potens og styrke.

Menn med dårlig selvbilde og redusert maskulin identitet, kan reagere sterkere når kroppen forandrer seg i overgangsalderen.

De som opplever potens som et spesielt viktig maskulint tegn, får desto større problemer når deres egen potens svikter.

Et godt maskulint selvbilde bygges gjerne opp fra barndommen av.
Gode, mannlige forbilder er viktig.

Det er lov å vise svakhet og følelser og likevel være mann.

Stadig flere skilsmisser gjør at mange farsidealer blir erstattet med barskinger på PC eller TV.

Mobbing på skole og arbeidsplasser svekker mannsidealet for  mange menn og gjør det vanskeligere å takle overgangsalderen.

Jo tryggere en er i seg selv, jo lettere takler en overgangsalderen.
Men uansett trygghet og styrke, vil selvbildet kunne utsettes for påkjenninger.