1. KREFT, EN INNLEDNING

Kreft, bare ordet får oss til å stoppe opp. Overalt og hos hvem som helst finnes kreftsykdommene.

Kreftgåten regnes som et av medisinens største.
På samme tid er det få sykdommer som rammer hardere og mer utstrakt enn kreft.
Det blir derfor forsket mye på dette uten at en helt har funnet løsningen på kreftgåten.

Vi vil med denne artikkelserien belyse ulike sider ved kreft og kreftbehandling.
Vi vil også gi anbefalinger på våre naturlige produkter, uten at disse i seg selv løser kreftgåten.

Det er ekstra viktig med tett kontakt med lege under en eventuell diagnostisering og behandlingsprosess.
Vi anbefaler at du tar jevnlige kontroller hos lege.
Jo tidligere det oppdages eventuelt kreft, jo større er sjansen for at alt går bra.