4. NÅR IMMUNFORSVARET IKKE ER NOK

Skulle det skje at vårt immunforsvar ikke er nok for å forsvare oss, trenger vi hjelp.

Det kan være at immunforsvaret vårt ikke klarer å hanskes med de biologiske fremmedlegemene som angriper.
Da kan det være aktuelt med medisiner, spesielt et antibiotikum.

Antibiotika betyr direkte oversatt et middel mot liv.
Dette er mange ulike medikamenter som enten hemmer formeringen av ulike mikroorganismer eller dreper de.
Antibiotika hjelper kun mot bakterieinfeksjoner og har ingen virkning på sykdommer som skyldes virus, eksempelvis HIV/ AIDS.

Noen ganger blir bakteriene som skal nøytraliseres med antibiotika motstandsdyktige (resistente) mot disse.
Da blir effekten av en antibiotika­kur liten.
Derfor er det svært viktig hva slags antibiotikum vi tar og at vi følger kuren helt ut.

Det forskes på metoder for å kurere sykdommer som kommer fra andre biologiske fremmedlegemer.