1. HVA BETYR MER ENERGI OG OVERSKUDD?

"Jeg trenger mer energi", kan vi si. Og reklamen kan love oss at akkurat dette produktet gir mer energi og overskudd.

Men hva betyr egentlig energi og overskudd?
* Å orke mer.
* Å utføre en fysisk eller psykisk aktivitet lettere og raskere.
* Å være konsentrert eller våken lengre.
* Å få gjort mer.

Det finnes ulike former for energi:
* Vi kan spise energi i form av karbohydrater.
* Vi får energi i form av strøm og elektrisitet.
* Den mentale energien som i sin tur gir mer overskudd.