1. HAR MENN OVERGANGSALDER?

Ja, menn har faktisk det! Medisinsk betinget, akkurat som for kvinner.

Mangel på kunnskap gjør at mange ofte kaller mannens overgangsalder panikkalderen eller 40 års krisa.
Sannheten er at mannen får stadig mindre egenproduksjon av sitt kjønnshormon, testosteron og at dette kan gi merkbare utslag og både psykiske og fysiske belastninger.
Overgangsalder og overgangsplager gjelder derfor ikke bare for kvinner.

De vanlige fysiske kjennetegnene er "bilringer", dobbelthake, hårtap og redusert ereksjonsevne.
De vanlige psykiske kjennetegnene er depresjoner, angst, panikk og usikkerhet.

Mannens overgangsalder inntreffer helt individuelt, men gjerne i perioden 40 - 60 år, med ulike varighet, intensitet og kjennetegn.