6. VIKTIGE FORHÅNDSREGLER

Ren og god hygiene er viktig for å unngå spredning av biologiske fremmedlegemer.

Hold deg mest mulig isolert når du er smittefarlig under en sykdom.
Ha beskyttet sex om du ikke har fast og trofast partner.
Unngå åpne sår. Dekk disse til med plaster eller bandasje.
Riktig kosthold og fysisk aktivitet er med på å styrke immunforsvaret vårt.
Alkohol, røyk og andre ytre stimuli vil påvirke immunforsvaret negativt.

Er du i den minste tvil om du har blitt angrepet av biologiske fremmedlegemer som bakterier, virus eller parasitter, tar du kontakt med lege.
Jo tidligere det eventuelt påvises noe slikt, jo lettere er det å få bukt med dette.