5. BRUK AV SYNTETISKE ØSTROGEN/ PROGESTERONPREPARATER

Det har blitt avdekket en rekke bivirkninger ved bruk av syntetiske østrogen/ progesteron­preparater.

Et omfattende amerikansk forskingsstudium om kvinner i overgangsalder kalt ”Womens Health Initiative” og forkortet WHI,
påviste flere farer og bivirkninger ved inntak av syntetiske østrogen/ progesteron­preparater:

* 29 % økt risiko for hjertesykdommer.
Tidligere trodde en faktisk at ulike kombinasjonspreparater av østrogen og progesteron kunne ha en positiv effekt på hjertet, mens erfaringene viser det motsatte.

* 26 % økt risiko for brystkreft ved å bruke østrogen/progesteron.

* 50 % økt risiko for eggstokk-­kreft.

* 41 % økt risiko for slag.


De negative konsekvensene var så tydelige og markante, at WHI-­undersøkelsen ble avsluttet tidligere enn planlagt for å advare tidligst mulig om bivirkningene.
Resultatene har også fått stor betyding for mange legers behandling av overgangsplager.