5. KOLLAPS I IMMUNFORSVARET

Noen ganger angriper immunforsvaret kroppens egne celler uten at disse er infiserte av fremmedlegemer eller er skadet.

Dette kan føre til at vi får en såkalt autoimmun sykdom.
Mest kjent av disse sykdommene er sukkersyke (diabetes) og revmatisme.

Det finnes mange og kompliserte årsaker til at immunforsvaret angriper kroppens egne celler.
Det er heller ikke alt vitenskapen kan forklare.
Det kan virke som om kroppen angriper seg selv når det blir for få av en viss type hvite blodlegemer (kalt T-­celler).

Når kroppen oppdager at den har for få T-­celler, begynner den å produsere kopier av de få cellene som er igjen, en såkalt «homostatisk produksjon».
Disse nye T­-cellene mangler imidlertid «hukommelse» og klarer ikke å skille mellom kroppens egne substanser og eventuelle fremmedelementer.

Dermed blir hele det indre immunforsvaret svært forsvarsløst ved neste angrep.