2. VEKT OG DET HORMONELLE

Økt alder gir gjerne dårligere forbrenningsprosesser og dermed lettere for å legge på seg.

Vekt og overvekt er sammensatt av mange faktorer, både basert på livsstil og genetiske forhold.

Også det hormonelle har betydning i forhold til vekt og overvekt.