7. VIKTIG MED LEGEKONTROLL

Det er liten sjanse for at en har kreft. Etter at vi passerer 40 år, øker imidlertid risikoen noe.

Kroppen vil hele tiden kunne gi signaler om noe er galt. Enhver plage som vedvarer, bør undersøkes hos lege. Jo tidligere du oppdager signalene, jo lettere er det å eventuelt behandle, hvis det er kreft. Det er ikke alltid så lett å oppdage og tyde signalene. Derfor er jevnlig legekontroll alltid det beste. Og enhver mistanke om noe, skal bekreftes eller avkreftes av lege! Mange går aldri til lege. Etter hvert som vi blir eldre, vil det være viktig at vi går til jevnlige legekontroller. Ta derfor dette på alvor og vær heller føre var enn etter snar.